Stypendium Św. Mikołaja

Powiększ obraz

Miło nam poinformować, że Stypendystą Fundacji Świętego  Mikołaja w roku szkolnym 2019/2020 został uczeń kl. V Dawid Baszczyszyn. Dawid jest bardzo miłym i kulturalnym uczniem lubianym przez rówieśników i nauczycieli. Interesuje się informatyką, jest bardzo uzdolniony matematycznie, działa również w wolontariacie.

Chciałabym przypomnieć, że  nasza ,,przygoda” z Fundacją Świętego  Mikołaja rozpoczęła się w roku 2010, kiedy jako jedna z nielicznych szkół Powiatu Kłodzkiego przystąpiliśmy do współpracy.

Program Stypendia św. Mikołaja (wcześniej program stypendialny ,,Solidarni”) jest stworzony, by budować więź między uczniami, szkołami i absolwentami. Naszym celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia  dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci i społeczność lokalna fundując stypendium w wybranej szkole, dają ich obecnym uczniom niezwykle ważną szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń.

Stypendia są przyznawane na podstawie Regulaminu   przez komisje stypendialne, utworzone w szkołach. Nauczyciele w szkole dobrze znają potrzeby uczniów oraz ich sytuację materialną. W każdej szkole jest powoływany koordynator, do którego zadań należy m. in. zbieranie wniosków i sprawozdań od uczniów, a także kontakt z fundacją.

Stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej (kl. 5-8) jednakże musi spełniać określone wymagania. Kryteria przyznania stypendium  to: dochód na osobę w rodzinie, średnia z ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium, inne osiągnięcia( sportowe, naukowe, artystyczne) oraz aktywność społeczno-kulturalna.

Jesteśmy bardzo dumni, że na przestrzeni tych prawie 10 lat udało się nam pomóc już 22 stypendystom.

Stypendia wynosiły od 500 zł na początku współpracy do 2000 zł w ostatnich latach. Uczniowie mogą je wykorzystywać na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, na sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych, bądź na sprzęt sportowy, informatyczny, książki, itp.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom  i liczymy na dalszą owocną współpracę dla dobra  naszych dzieci.

                                                                                                                                                                dyr. Małgorzata Krawczyk