Uczniowie wyróżnieni na I semestr roku szkolnego 20192020 w SP nr 3 (2)