Jesteś tutaj:

Dzień: 2020-04-27

DO WSZYSTKICH UCZNIÓW !

Drodzy uczniowie. Minęło 5 tygodni zdalnej nauki. Był to trudny okres  dla nas wszystkich, aby wdrożyć się do całkiem innego sposobu przekazywania wiedzy    i przyswajania jej.

Mam więc kilka refleksji, którymi chcę się Wami podzielić i pragnę, aby przyjąć je do wiadomości i się do nich zastosować. Przed nami bowiem następny miesiąc nauczania zdalnego do 24.05.2020r.

  1. Prace zlecone przez nauczycieli odsyłamy w wyznaczonym przez nich terminie, na komunikator podany przez danego nauczyciela (email, Messenger, Teams, MMS).
  2. Prace wykonujemy samodzielnie, nie kopiujemy. Powinny być starannie wykonane, napisane czytelnie i podpisane przez ucznia.
  3. W przypadku, gdy mamy jakiś problem z dostarczeniem wykonanego ćwiczenia lub zadania, kontaktujemy się z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą prosząc o pomoc, a nie okłamując nauczyciela, że praca została wysłana, co nie zawsze jest zgodne z prawdą.
  4. To nie nauczyciel ma Was prosić o przesłanie zadania, należy to do Waszych obowiązków.
  5. Oceny wystawiane przez nauczycieli za Waszą pracę są ocenami, które mają wpływ na wyniki klasyfikacji.
  6. Uczeń, który nie przesyła prac do sprawdzenia przez nauczyciela czyli nie jest oceniany, będzie musiał podejść do egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu. Jeżeli go pozytywnie nie zaliczy, otrzyma ocenę niedostateczną za II semestr, co może  skutkować również oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego i brakiem promocji do klasy programowo wyższej.
  7. W zajęciach prowadzonych on-line biorą udział wszyscy uczniowie, będzie sprawdzana na nich obecność. Praca w trybie zdalnym  nie zwalnia ucznia z obecności na zajęciach.
  8. Jeżeli uczeń w wyznaczonym terminie nie odeśle zwrotnej pracy otrzymuje bz (brak zadania), bp (brak pracy) lub 0,  to proszę mieć na uwadze, że taki brak będzie skutkował niższą oceną za II semestr, a co za tym idzie niższą  oceną na koniec roku z danego przedmiotu.
  9. Przypominam również o kulturalnym zachowaniu w czasie zajęć on-line, ponieważ dochodzą do mnie informacje, że niektórzy uczniowie przeszkadzają w zajęciach. Takie zachowania będą miały wpływ na ocenę z zachowania.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę dużo siły i wytrwałości w pracy.

dyr. Małgorzata Krawczyk

Do góry

Skip to content