Wyniki wyborów przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021.