klasa VIII_geografia_2_Kanada – srodowi sko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.