NAUCZYCIELE

                                        Dyrektor Szkoły – Małgorzata Krawczyk

Lp. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT
1. Bryl – Grochulska Beata  historia, plastyka, nauczyciel biblioteki
2. Dubaniewicz Daniel technika, informatyka, EDB
3. Gołdych Agnieszka wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy, WDŻ
4. Gorzycka Beata WOS
5. Goździk Monika edukacja wczesnoszkolna
6. Jarczewska Paulina język angielski
7. Kołt Dariusz religia
8. Kras Barbara biologia, przyroda, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
9. Kryczka Michał  wychowanie fizyczne
10. Maciejny Anna edukacja wczesnoszkolna
11. Muc – Buczyńska Kamila edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
12. Myszczyszyn Agnieszka  pedagog specjalny
13. Rybałka Beata  pedagog
14. Rusnarczyk Regina  religia
15. Rzeźniczak Justyna  matematyka, fizyka, chemia
16. Świderska Agnieszka język polski
17. Wajler Robert muzyka
18. Zwolińska Agnieszka język niemiecki

Pracownicy administracji i obsługi:

1. Magdalena Łukasik – sekretarz szkoły

2. Barbara Pelczarska – robotnik do prac lekkich

3. Ryszard Czajkowski – konserwator