NAUCZYCIELE

Dyrektor Szkoły – Małgorzata Krawczyk

Lp. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT
1. Zwolińska Agnieszka język niemiecki
2. Gorzycka Beata WOS
3. Bryl – Grochulska Beata historia, plastyka, nauczyciel biblioteki
4. Chryczyk Jan zajęcia usprawniające motorykę małą i dużą
5. Czakański Damian fizyka, chemia
6. Dubaniewicz Daniel technika, informatyka
7. Gołdych Agnieszka wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy, WDŻ
8. Jarczewska Paulina język angielski, wychowawca świetlicy
9. Kołt Dariusz  religia
10. Krawczyk Małgorzata dyrektor szkoły
11. Kryczka Michał wychowanie fizyczne
12. Maciejny Anna edukacja wczesnoszkolna
13. Mikusek Arleta biologia, przyroda, EDB
14. Muc – Buczyńska Kamila edukacja wczesnoszkolna, pedagog
15. Myszczyszyn Agnieszka pedagog
16. Fiszer Wojciech geografia
17. Rusnarczyk Regina religia
18. Świderska Agnieszka język polski
19. Wajler Robert muzyka
20. Woś Angelika matematyka, informatyka

Pracownicy administracji i obsługi:

1. Magdalena Łukasik – sekretarz szkoły

2. Anna Chrzanowska-Struska – robotnik do prac lekkich

3. Edward Kochanek – konserwator