Prezydium Rady Rodziców

Zał. nr 1 do Uchwały nr 2/2020/2021

z dnia 24.09.2020r.

Rady Rodziców SP nr 3

w Kudowie – Zdroju

z dnia 24.09.2020 r.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący – Artur Baszczyszyn

Zastępca przewodniczącego – Magda Majcher

Skarbnik – Kamila Staruch

 

Komisja rewizyjna:

Stankiewicz Elżbieta

Tracz Magdalena

Piekarska Elżbieta