PRZEWOZY 2021/2022

Przewozy szkolne

2021 / 2022

                            RANO                                                                        POPOŁUDNIU

6:10

6:15

6:20

6:25

6:32

6:45

6:50

6:52

7:00

7:08

KZWiK/FREDRY

ZDROJOWA 18

STRAŻ POŻARNA 1 MAJA

1 MAJA PKS DLA WSIADAJĄCYCH

KOŚCIUSZKI – SKLEP

SZOPKA RUCHOMA

KOŚCIUSZKI – SKLEP

KOŚCIUSZKI (PRZEJŚCIE GRANICZNE)

GIMNAZJUM I SP SZKOLNA

BRZOZOWIE

12:40

12:43

12:50

12:55

13:00

 

 

 

 

 

SP POGODNA

GIMNAZJUM I SP SZKOLNA

STRAŻ 1 MAJA

PKP

FABRYCZNA 5

 

 

 

 

 

7:15

7:20

7:30

 

 

 

 

 

 

 

SZSP SŁONE

KZWIK/FREDRY

PKP

 

 

 

 

 

 

 

13:10

13:18

13:25

13:28

13:30

14:00

14:03

14:05

14:10

14:15

SZSP SŁONE

BRZOZOWIE

ŁĄKOWA 4

PKP

ZDROJOWA 18

GIMNAZJUM I SP SZKOLNA

SP POGODNA

KOŚCIUSZKI (PRZEJŚCIE GRANICZNE)

KOŚCIUSZKI SKLEP SP CZERMNA

KOŚCIUSZKI SZOPKA

7:34

7:36

7:40

7:45

8:00

8:04

 

FABRYCZNA 5

UL. GŁÓWNA PKS (dla wysiadających)

GIMNAZJUM I SP SZKOLNA

SP POGODNA

ZDROJOWA HARY

PKP

 

14:30

14:35

14:45

14:50

14:55

15:00

15:03

 

SZSP SŁONE

UL. GŁÓWNA (zjazd do ul. Brzozowie)

BRZOZOWIE

OSIR

PKP

ZDROJOWA 18

1 MAJA (dla wysiadających)

 

8:07

8:15

ŁĄKOWA 4

SZSP SŁONE

15:05

 

KZWIK/FREDRY