Informacje i załączniki przesłane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka:
 
Szanowni Państwo,
Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji  Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas  zdalnego nauczania”. To materiał, który zawiera najważniejsze  informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas  kształcenia na odległość.
Materiały są również dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo