Tydzień ulgi

Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów i uczennic. Aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic i nauczycieli po powrocie do szkoły nasza młodzież będzie miała zapewniony tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych.
Bierzemy udział w kampani „Tydzień ulgi”.