Klasa 8

PLANER NAUKI DOMOWEJ IV-VIII

Matematyka

Klasa 8. Mat

30.03.-03.04.2020 Kl. 8

6-8.04.2020 Kl. 8 Mat

15-17.04.2020 Kl.8 Matematyka

20-24.04.2020 Kl.8 Matematyka

27-30.04.2020 Matematyka kl.8

4-8.05.2020 Matematyka Kl8

11-15.05.2020 Matematyka kl8

18-22.05.2020 Matematyka Kl.8

25-29.05.2020 Matematyka Kl.8

01-05.-6.2020 Matematyka kl.8

8-10.06.2020 Matematyka Kl8

15-26.06.2020 Matematyka Kl8

Informatyka

31.03.2020 Prezentacja

06.-10.04.2020 quiver kl.7,8

21.04.2020 Kl.8 Informatyka

29.04.2020 Informatyka kl8

5.05.2020 – Informatyka Kl8

12.05.2020 Informatyka Kl8

19.05.2020 Informatyka Kl.8

26.05.2020 Informatyka Kl8

01-05.06.2020 Informatyka

6-10.06.2020 Informatyka

Język angielski

KLASA VIII

KLASA VIII-1

KLASA VIII zadania na strone

Historia

Historia- materiały dla klasy 8

Zdalne nauczanie kl. VIII

Zdalne nauczanie kl. VIII

Zdalne nauczanie kl. VIII

Zdalne nauczanie kl. VIII

Zdalne nauczanie kl. VIII

Zdalne nauczanie kl. VIII

Zdalne nauczanie kl. VIII

Zdalne nauczanie kl. VIII

Zdalne nauczanie kl. VIII

Zdalne nauczanie kl. VIII

Fizyka i chemia

materiały do samodzielnej nauki

klasa 8 fizyka i chemia 3103 -7.04

fizyka i chemia klasa 8 zeszyt

Język niemiecki

klasaVIII

niemiecki.kl.VIII

niemieckiKLVIII

niemiecki.kl8

niemieckiii8kl

niemieckiklasa8

niemieckikl8

niemieckikl8

niemieckiklasa8

niemieckiklasaVIII

niemkl8

Język polski

zag VIII

klasa VIII – język polski jeszcze raz.

Klasa VIII 30.03. – 03.04.2020r. III

Jezyk polski (4) klasa VIII 06.04.- 08. 04.2020r., 15.04.-17.04.2020r. (IV)

srodki_stylistyczne_kp

Srodki_stylistyczne – inf

(V) Klasa VIII język polski 20.04.-24.04.2020r.

(VI)3 Klasa VIII język polski 27.04.-30.04.2020r.

(VII) Klasa VIII język polski 04.05.-08.05.2020r.

(VIII) Klasa VIII język polski 11.05.- 15.05.2020r.

(IX) klasa VIII język polski 18.05.-22.05.2020r.

(X) klasa VIII język polski 25.05.-29.05.2020r.

(XI) język polski klasa VIII 01.06.-05.06.2020r.

(XII) klasa VIII język polski 08.06.- 19.06.2020r.

(XIII) klasa IV, V, VI, VII, VIII jez yk polski 2 (22.06.-25.06.2020r.)

EDB

EdB klasa 8

klasa 8 EDB 30.03-8.04

EdB klasa 8

Biologia

klasa 8 konkurencja 1 konkurencja 2 

pasożytnictwo

KLASA 8 30.03

BIOLOGIA Klasa 8 4

Geografia

klasa VIII_geografia_1_Urbanizacja w Ameryce.

klasa VIII_geografia_2_Kanada – srodowi sko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

klasa VIII_3_Stany Zjednoczone Ameryki

lekcje wklejone na Teamsie

klasa VIII_9_geografia_Arktyka i Antarktyda.

klasa VIII_8_geografia_Austra lia i Oceania -powtórzenie

Religia

Klasa VII i klasa VII czermna

Zadanie dla uczniów z Czermnej 1

Zadanie dla klas VI, VII, VIII

Wychowanie fizyczne

ISF Zuchory test na ocene dla klasy 5,6,7,8