NAUCZYCIELE

Dyrektor Szkoły – Małgorzata Krawczyk

Lp. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT
1. Bryl – Grochulska Beata  historia, plastyka, nauczyciel biblioteki
2. Czakański Damian fizyka, chemia
3. Dubaniewicz Daniel technika, informatyka
4. Fleszar Damian religia
5. Gołdych Agnieszka wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy, WDŻ
6. Goździk Monika edukacja wczesnoszkolna
7. Jarczewska Paulina język angielski
8. Kryczka Michał  wychowanie fizyczne
9. Kukuła Wiktoria język angielski
10. Maciejny Anna edukacja wczesnoszkolna
11. Mikusek Arleta biologia, przyroda, EDB
12. Muc – Buczyńska Kamila edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
13. Myszczyszyn Agnieszka  pedagog specjalny
14. Powolny Beata  język angielski
15. Rybałka Beata  pedagog
16. Rusnarczyk Regina  religia
17. Rzeźniczak Justyna  matematyka 
18. Śliżewska Barbara geografia, historia
19. Świderska Agnieszka język polski
20. Wajler Robert muzyka
21. Zwolińska Agnieszka język niemiecki

Pracownicy administracji i obsługi:

1. Magdalena Łukasik – sekretarz szkoły

2. Anna Chrzanowska-Struska – robotnik do prac lekkich

3. Ryszard Czajkowski – konserwator