Procedury bezpieczeństwa w szkole od 1 września 2020r.

Wszystkich rodziców/opiekunów, uczniów prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa  pobytu w szkole w okresie pandemii od 1 września, które są dostępne w linkach poniżej. Rodziców prosimy o wydrukowanie deklaracji, wypełnienie jej i podpisanie. Podpisaną deklarację prosimy podać przez dziecko do szkoły.

  1. Zarządzenie nr 2
  2. Deklaracja Rodziców