Jesteś tutaj:

Dzień: 2020-03-26

Uczniowie, Rodzice/Prawni opiekunowie!

Jak zapewne wiemy czas zawieszenia zajęć w szkołach został wydłużony do 10 kwietnia 2020r., musimy zatem podjąć  działania zmierzające do realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Bardzo proszę o rzetelne zapoznanie  się z niniejszą informacją, jak będzie wyglądała praca szkoły w najbliższych dniach.

1, Praca szkoły będzie opierała się przede wszystkim na wykorzystaniu poczty elektronicznej i strony szkoły www.czermna.iq.pl. Za pośrednictwem mediów( komunikatorów, grup społecznościowych lub platform edukacyjnych rekomendowanych przez MEN e – podręczniki i Office 365) nauczyciele będą komunikować się z uczniami w czasie rzeczywistym (on-line), ale również poprzez zamieszczanie na stronie szkoły informacji jak uczniowie mają pracować i co przygotowywać samodzielnie w domu.

2, Tygodniowe zakresy treści nauczania będą uwzględniały specyfikę zajęć, równomierne obciążenie uczniów, prowadzenie naprzemiennego kształcenia z użyciem monitorów, ekranów, ale także bez nich. Pamiętajmy aby trzymać się obowiązującego planu lekcji, który zawieszony jest na stronie szkoły www.czermna.iq.pl 

Nie wszystkie zajęcia będą prowadzone

w czasie rzeczywistym (on-line)!

3. Materiały do kształcenia i metody pracy dostosujemy do zróżnicowanych potrzeb uczniów i możliwości sprzętowych, o pojawiających się problemach proszę powiadamiać wychowawców klas lub przesyłać na adres mailowy: skretariat@czermna.iq.pl

4. Nie wpisujemy w dziennikach obecności uczniów, lecz monitorujemy ich aktywność poprzez komunikatory, lub informacje wysyłane pocztą elektroniczną, zdjęciem.

5. Przy pracy zdalnej uczniów nagradzamy za:

– pilność i terminowość,

– jakość prac domowych,

– zaangażowanie i włożony wysiłek w wykonaną pracę,

– rozwiazywanie różnorodnych form quizów i testów,

– ewentualne sprawdziany wiedzy,

– pomoc kolegom i koleżankom jeśli mają kłopoty techniczne.

Nie kopiujemy gotowych tekstów i rozwiązań, przekazujemy nauczycielowi do oceny tylko autorskie rozwiązania i materiały.

6. Prace mogą być odsyłane do nauczycieli w formie mali, zdjęć, skanów lub w innej formie uzgodnionej z  nauczycielem danego przedmiotu. Prace przesłane przez  uczniów nauczyciele będą przechowywać  do   momentu   ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Uczniowie natomiast są zobowiązani do przechowywania wersji papierowej (oryginalnej) swoich prac, oraz prowadzić notatki w zeszytach zgodnie z wytycznymi nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Prace z informatyki wykonywane w programach komputerowych powinni przechowywać na dysku komputera.

7. Prosimy o przestrzeganie zasadach bezpieczeństwa i higieny w pracy z komputerem/ innymi urządzeniami.

dyr. Małgorzata Krawczyk

Do góry

Skip to content